Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal
Publicatiedatum:01-01-1950

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); J.P. Mazure en G.H. van Hoolwerff

 

Samenvatting

Onderzoek in hoeverre er bij het projecteren van de werken op gerekend mag worden, dat later een beheer mogelijk zal zijn waarbij het IJmeer geheel of gedeeltelijk via het Noordzeekanaal op de Noordzee afwatert en dat zowel t.a.v. de zeescheepvaart op het Noordzeekanaal en andere belangen, die door een te sterke stroom of een te hoge waterstand op het kanaal worden geschaad, als t.a.v. het zoutgehalte van het IJsselmeerwater tot een aanvaardbare toestand leidt. Beschreven worden een aantal resultaten van berekeningen die zijn uitgevoerd voor dit doel.

 

Annotatie

81 p.
tab.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; 213)

Naar boven