Onderwerp: Bezoek-historie

Interimrapport betreffende tijdstudie bij het beplanten van bosgronden in Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Operationeel Onderzoek; door J.P. Sleurink

 

Samenvatting

Presentatie van de resultaten van een onderzoek bedoeld om tijdnormen van de aanvoer van plantmateriaal en van het planten, waartoe in het verleden veelal ervaringsgegevens zijn gehanteerd te verzamelen en om na te gaan in hoeverre verbetering van machines mogelijk is.

 

Annotatie

12 p.
bijl., fig., graf., tab.
(Intern rapport / RIJP ; no. 92)

Naar boven