Onderwerp: Bezoek-historie

Interim-rapport werkgelegenheid Almere
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); J.W.F. Fels

 

Samenvatting

Begin 1975 ontstond binnen het P.B.A. het plan om een werkgelegenheidsrapport te publiceren. Dit rapport zou een totaal overzicht moeten geven van de toekomstige werkgelegenheid van Almere ; daarnaast zou aandacht geschonken worden aan regionale ontwikkelingen rondom Almere. De bedoeling was dat dit rapport in juni 1976 gereed zou zijn. Dit tijdschema is echter niet gerealiseerd.Om toch een overzicht te geven van de verrichte werkzaamheden over deze periode is besloten tot een andere wijze van berichtgeving, nl. in de vorm van een interim-rapport.

 

Annotatie

25 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-152 Bf)
Met samenvattingen

Naar boven