Onderwerp: Bezoek-historie

Interim rapport inzake de inrichting van IJmeer- en Veluwemeerboezem
Publicatiedatum:01-01-1960

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); C.H. de Jong

 

Samenvatting

Bedoeld als eerste opzet voor een nota aan de Zuiderzeeraad betreffende de hydorlogische motivering van verschillende in de naaste toekomst uit te voeren werken.

 

Annotatie

23 p.
(Nota / ZZW ; B-60/9)
1e concept

Naar boven