Onderwerp: Bezoek-historie

Interim rapport evaluatie diepe putten onderzoek periode 1976 t/m 1979
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, district Noord (RWS, WW. NO)

 

Samenvatting

Resultaten van een evaluatie van het onderzoek, dat vanaf 1976 werd uitgevoerd in het kader van het diepe putten onderzoek IJsselmeer en randmeren. Dit interimrapport beoogt de huidige stand van de kennis samen te vatten en aan te geven in hoeverre door het NA 1975 uitgevoerde onderzoek in het kader van de zandwinproblematiek de in het eerste interimrapport (1977) genoemde conclusies aanpassing behoeven. Voorts wordt aangegeven wat de komende jaren aan onderzoek zal worden uitgevoerd en op welke opstaande vragen dat onderzoek antwoord moet geven.

 

Annotatie

95 p.
bijl., graf., tab.
Rapport WWNO-N-80.0009

Naar boven