Onderwerp: Bezoek-historie

Integratie Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders Directie Zuiderzeewerken RWS : plan van aanpak (concept) 18 februari 1986
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Werkgroep integratie RIJP-ZZW (voorzitter R.H.A. van Duin) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (ZZW) en Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Inhoud: Achtergronden; Uitgangspunten; Procesgang; Activiteiten m.b.t. het integratieonderzoek; Besluitvorming; Verwezenlijking; Nazorg; Evaluatie; Tijdsplanning; Betrokkenheid van de medewerkers bij het integratieproces; Organisatie van het integratieproces.

 

Annotatie

14, [10] p.
ill.
Met lit. opg.

Naar boven