Onderwerp: Bezoek-historie

De hydrologische consequenties van de aansluiting van de Markerwaard aan Noordholland
Publicatiedatum:01-01-1956

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Waterloopkundige Afdeling; [C.H. de Jong

 

Samenvatting

Voor het maken van een prognose t.a.v. de hydologische gevolgen van aansluiting van de Markerwaard aan Noordholland dienen de geotechnische opbouw van de bodem en de doorlatendheidseigenschappen van de watervoerende grondlagen bekend te zijn. Op 15 - 25 meter diepte blijkt een nagenoeg ondoorlatende en aaneengesloten laag (veen) aanwezig te zijn. Wordt de Markerwaard aangesloten dan zullen onder de polder en in het oude land dalingen van de stijghoogten van het grondwater in het pleistocene zandpakket onder het veen optreden. Door de aanwezigheid van de veenlaag zullen deze dalingen zich evenwel niet voortplanten tot in het freatisch vlak.

 

Annotatie

4 p.
(Nota / ZZW ; B 56-7)

Naar boven