Onderwerp: Bezoek-historie

De hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Noordoostelijken polder
Publicatiedatum:01-01-1937

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken polder (RWS, ZZW); F.L. van der Bom

 

Samenvatting

Bepaling va de hoogste te keren standen van de sluizen bij De Voorst, Lemmer en Urk. Hiermee zijn de definitieve afmetingen voor het ontwerp, naast de bekende eisen van de scheepvaartbelangen en de laagste te verwachten polderpeilen, bekend.

 

Annotatie

5 p.
(Nota / ZZW ; 118).

Naar boven