Onderwerp: Bezoek-historie

'Het grondwaterregime in de bosgebieden Knarbos, Horsterwold en Hulkesteinse bos in Zuidelijk Flevoland'
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); A.B. Hamer en H. Slager

 

Samenvatting

Voor het beheer van de bosgebieden in Zuidelijk Flevoland is kennis nodig van het grondwaterregime. Daarom zijn er in de verschillende bosgebieden grondwaterstandsbuizen geplaatst. Vanaf de plaatsing begin 1980, zijn er periodiek grondwaterstanden gemeten. Dit rapport is een vastlegging van de metingen van de grondwaterstanden in de jaren 1980-1987 in het Knarbos Zuid, het Hulkesteinse Bos en het Horsterwold. Daarnaast is een grondwatertrappenkaart gemaakt door het berekenen van de gemiddelde hoogste- en gemiddelde laagste grondwaterstand.

 

Annotatie

15 p.
bijl., graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1988-52 Cbw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven