Onderwerp: Bezoek-historie

Het grondwaterregime als structuerende factor voor de begroeiing in afgesloten estuaria, met een toepassing in het Grevelingenbekken
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H.J. Drost en J. Visser

 

Samenvatting

In de recent afgesloten estuaria komen enkele duizenden ha zandgronden voor. Deze zandgronden kunnen zowel in hydrologische als in vegetatiekundige zin worden gekarakteriseerd als standplaats voor vegetaties voornamelijk behorend tot de zgn. memoseries. In deze nota worden argumenten aangevoerd om deze memoseries op te splitsen in een stabiele en een dynamische.

 

Annotatie

32 p.
graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-190 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven