Onderwerp: Bezoek-historie

Grondwaterproblematiek in stedelijke gebieden
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door E.N. Boere en G. D. Geldof

 

Samenvatting

Er bestaan in veel Nederlandse gemeenten problemen met grondwater. Deze problemen hebben zowel betrekking op te lage grondwaterstanden (b.v. droogvallende houten funderingspalen) als op te hoge grondwaterstanden (b.v. vollopende kelders en kruipruimten). Aan de hand van een enquête onder een twintigtal gemeenten wordt een inventarisatie gemaakt van de problematiek met grondwater en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om die problemen aan te pakken. Per oplossing wordt bekeken naar de mogelijkheden om die problemen aan te pakken. Per oplossing wordt bekeken wat de randvoorwaarden voor toepassing zijn en zo mogelijk wordt de effectiviteit gekwantificeerd. Deze kwantificering vindt plaats m.b.v. het computermodel HYSTED, dat speciaal voor deze studie is ontwikkeld. Dit model berekent voor een stedelijk gebied grondwaterstanden, variërend naar tijd en plaats. Daarvoor moeten gegevens worden ingevoerd over de stedelijke geometrie, de ondergrond en het weer. Een aanzet wordt gegeven tot de vormgeving van het stedelijk grondwaterbeheersplan; een tot nu toe weinig in Nederland voorkomend plan. Er wordt afgesloten met een voorbeeld uit Amsterdam en een voorbeeld uit Dordrecht.

 

Annotatie

153 p.
ill.
(RIJP-rapport ; 1986-18 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven