Onderwerp: Bezoek-historie

Grondwateronttrekkingen door gasbronnen en het effect op de schadeverwachting aan bebouwing en infrastructuur als gevolg van stijghoogteverlagingen door aanleg van de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Noord

 

Samenvatting

Onderzocht is of er in het gebied van Noord-Holland, dat wordt beïnvloed door de aanleg van de Markerwaard in het verleden een situatie is voorgekomen, waarbij gedurende meerdere jaren de stijghoogte van het diepe grondwater lager is geweest dan in 1978. Deze situatie kan zijn veroorzaakt door de exploitatie van gasbronnen. Uitgegaan is van de situatie 1937-1940, omdat in deze periode de gasbronontrekkingen het grootst zijn geweest. In het grondwaterstromingsmodel Fiesta zijn bij de (geo)hydrologische situatie van eind 1978 de gasbrononttrekkingen en polderpeilen anno 1937-1940 ingevoerd voor de bepaling van de geohydrologische situatie in die periode. Onderzocht zijn : polderpeilen in de periode 1937-1940 ten opzichte van 1978; invloed polderpeil op de stijghoogte van het diepe grondwater; relatie gasbrononttrekkingen en stijghoogtedaling grondwater als gevolg aanleg Markerwaard; mogelijk effect van gasbrononttrekkingen op de schadeverwachting aan bebouwing en infrastructuur als gevolg aanleg van de Markerwaard.

 

Annotatie

13 p.
fig., tab.
Rapport WWNO-N-83.0010
Met lit. opg.

Naar boven