Onderwerp: Bezoek-historie

Golfbelasting op de draaibruggen van de Afsluitdijk
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig laboratorium (WL); A. Vrijburcht

 

Samenvatting

Geometrie en randvoorwaarden ; Quasi-statische golfbelasting ; golfklappen. De draaibruggen / draaideuren in de Afsluitdijk liggen voor de hoogwaterkering. Tijdens extreme stormvloedstanden functioneren de bruggen als het ware als golfbreker voor de erachter gelegen voorhaven van de schutsluis. Bepaald wordt de verticale en horizontale golfbelasting.

 

Annotatie

38 p.
Q1299
bijl., fig., tab.
verslag bureaustudie
In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat
Titel omslag vermeldt draaideuren i.p.v. -bruggen

Naar boven