Onderwerp: Bezoek-historie

Globale begrooting Zuiderzeewerken zomer 1921 : de waterberging in de polders in verband met het aan de bemalingsinrichtingen te geven vermogen#voorloopige nota
Publicatiedatum:01-01-1921

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat] Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); [L.T. van der Wal, ...et al.]

 

Annotatie

133 p.
tab.
(Nota, / ZZW ; nr. 13)
Bevat tevens: Voorloopige nota over de verkaveling

Naar boven