Onderwerp: Bezoek-historie

Windinvoer in het zeedelta gebied : effecten ruimtelijk variërende windinvoer op de waterstanden in het zeedelta gebied
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M.E. Philippart, M. Soerdjbali

 

Samenvatting

In deze rapportage is beschreven hoe met een aantal berekeningen het effect van ruimtelijk veranderende windinvoer is onderzocht. De interne opzet is door een viertal aspecten bepaald: 1. de zeerandvoorwaarden; 2. de rivierdebieten; 3. de werkelijke windsnelheid en windrichting voor het hele modelgebied; 4. de aangrijping van de wind op het water (winddrag). De aspecten 1 en 2 zijn niet gevarieerd en voor aspect 4 is verondersteld dat dit in het ingevoerde wind-veld verdisconteerd kan worden.

 

Annotatie

66 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2000.154X
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ), Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Directie Zeeland (RWS, ZL), Directie Noord-Holland (RWS, NH), Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Meetstrategie 2000+
Project Nautilus
Met lit. opg.

Naar boven