Onderwerp: Bezoek-historie

Houten viaducten en bruggen : casestudie
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Martijn Zuurmond

 

Samenvatting

In dit laatste deelrapport is de boogbrug, die als beste alternatief naar voren is gekomen in de alternatievenstudie verder uitgewerkt. De boogbrug bevindt zich in een provinciale weg en is bestemd voor de zwaarste verkeersklassen volgens de Eurocode.

 

Annotatie

VI, 36 p.
ill., bijl.
Afstudeerstage bij Bouwdienst Rijkswaterstaat
Derde deelrapport

Naar boven