Onderwerp: Bezoek-historie

Houten viaducten en bruggen : literatuurstudie
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Martijn Zuurmond

 

Samenvatting

Er wordt voornamelijk de stand van zaken aangaande bruggen en viaducten in autowegen toegelicht, maar ook een aantal fiets- en voetgangersbruggen komen aan bod. Eerst worden de algemene materiaaleigenschappen van hout beschreven en vervolgens wordt het hout nader bekeken als constructiemateriaal in viaducten en bruggen. Daarna volgen een aantal hoofdstukken, die de verschillende mogelijke constructievormen weergeven. Vervolgens worden een aantal ontwikkelingen toegelicht, waarna wordt afgesloten met een hoofdstuk over duurzaam bouw.

 

Annotatie

VIII, 82 p.
ill., bijl.
Afstudeerstage bij Bouwdienst Rijkswaterstaat
Eerste deelrapport

Naar boven