Onderwerp: Bezoek-historie

Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling IV)
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van een onderzoek naar het effect van de aanleg en exploitatie van de HSL-Zuid op het functioneren van het Rekencentrum Wilgenplas.

 

Annotatie

19 p., krt.
Bijlage: Risico's ING Rekencentrum Wilgenplas t.g.v. aanleg en exploitatie HSL-Zuid (incl. Analyse van electromagnetische compatibiliteit tussen HSL-Zuid en ING Rekencentrum Wilgenplas). - 2 dl.

Naar boven