Onderwerp: Bezoek-historie

Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling Hazeldonksestraat)
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Heeft betrekking op het door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde deel van het Tracéebesluit Hogesnelheidslijn-Zuid d.d. 15 april 1998, waarin de Hazeldonksestraat is opgenomen. Voorziet in een nieuw ontwerp voor de Hazeldonksestraat.

 

Annotatie

3 dl.
ill., krt.
Dl. 1: Tracébesluit + samenvatting en reacties van de zienswijzen en bedenkingen met betrekking tot het Ontwerp-Tracébesluit HSL-Zuid (Hazeldonksestraat)
Dl. 2: Ontwerp tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid, verkeersveiligheidstoets / Haskoning. - 2000
Dl. 3: Memo "Toets aangepast ontwerp Hazeldonksestraat" / Haskoning. - 2000

Naar boven