Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas op basis van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom = Guidelines for spatial distribution of ecotopes along the river Meuse based on ecological networks and geomorfological suitability = Règles pratiques pour la distribution spatiale des écotopes de la Meuse, basées sur des réseaux écologiques en le potentiel geomorphologique
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB); W.M. Liefveld, G.J. Maas, H.P. Wolfert, A.J.M. Koomen, S.A.M. van Rooij; Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte

 

Annotatie

[25], 73, [12] p.
fig., tab.
(Reports of the Ecological Rehabilitation of the River Meuse, EHM ; 35-2000)
Met samenvatting in het Nederlands, Engels, Frans
Met lit. opg.

Naar boven