Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet op de Waterkering
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (RWS, HKW)

 

Samenvatting

Artikel 34 van de Wet op de Waterkering brengt mee dat binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de wet een 'verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk' aan de Staten-Generaal wordt gezonden. Deze wetsevaluatie valt uiteen in twee delen : de evaluatie van de bestuurlijk-beleidsmatige aspecten van de wet (definities, technisch georiënteerde activiteiten en financiering) en de bestuurlijk-juridische evaluatie van de plan- en besluitvormingsprocedures in de wet (het juridische deel). Belangrijkste conclusies zijn dat: de wet geen systematiek voor de evaluatie van het na te streven veiligheidsniveau kent en dat de wet geen kader biedt voor het realiseren van Ruimte voor de Rivier. Het is meer een wet inzake dijken en duinen.

 

Annotatie

19 p.

Naar boven