Onderwerp: Bezoek-historie

Vaarweg Amsterdam - Harlingen : koepelrapportage : deel I: sectorstudie goederenvervoer, deel II: sectorstudie recreatievaart, deel III: mogelijke knelpunten
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); D.J. Rouwenhorst, K. Roelse, P. de Ridder

 

Samenvatting

Koepelrapportage met drie studies in het kader van de verkenningsstudie vaarweg Amsterdam - Harlingen. De sectorstudie goederenvervoer beschrijft historisch en huidig gebruik en geeft, op basis van verkende trends en ontwikkelingen, een inschatting van het toekomstige gebruik van de vaarweg door binnenvaart, visserij, kustvaart en scheepsbouw. De sectorstudie recreatievaart gaat kort in op de recreatievaart en de impact ervan op met name de sluiscapaciteiten. De derde studie inventariseert mogelijke knelpunten in het toekomstig gebruik van de vaarweg.

 

Annotatie

84 p.
ill
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeer (RDIJ)

Naar boven