Onderwerp: Bezoek-historie

Schade na overstroming : achtergrondrapport
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Dijkman; Geodan Geodesie

 

Samenvatting

Op dit moment is geen zicht op de grootte van de gevolgen van mogelijke overstromingen. In haar brief d.d. 14 juli 2000 gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer, onderschrijft Staatssecretaris De Vries de wenselijkheid van onderzoek naar de gevolgen van een overstroming, waardoor er zicht ontstaat op zowel de kosten als de baten van hoogwaterbeschermingsmaatregelen. In de uitgevoerde studie wordt verkend hoe groot de (bedrijfs)economische gevolgen zouden kunnen zijn. Andersoortige gevolgen zoals slachtoffers, emotionele schade en angst, milieuschade of schade aan landschap, natuur of cultuurhistorie zijn niet in beschouwing genomen. Verder zijn zeer globale aannamen gedaan omtrent overstrominspatronen. Daarom kan dit onderzoek niet worden beschouwd als het resultaat van het gevraagde onderzoek. Met een globale aanpak is echter wel een eerste inzicht verkregen, en is meer duidelijk geworden welke lacunes er nog zijn. Het achtergronddocument geeft informatie over de gebruikte aanpak en gegevens. Resultaten worden kort beschreven. Presentatie van de resultaten vindt plaats in het document "Schade na overstroming; een eerste verkenning" (W-DWW-2000-060).

 

Annotatie

20 p.
bijl., ill.
Titel op de titelpagina: Maximale schade door overstromingen : eindrapportage
Rapportnr. W-DWW-2000-059. - Rapportnr. Geodan Geodesie G9046/MDY/00.035
Met ref.
Contactpersoon RWS, DWW: A.M. de Leeuw

Naar boven