Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport betreffende het verrichte vooronderzoek inzake de zuivering door middel van belucht slib van het afvalwater der gemeente Hilversum
Publicatiedatum:01-01-1931

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA); F.J. Ribbius

 

Annotatie

78, [3]
bijl., graf., tab.

Naar boven