Onderwerp: Bezoek-historie

Water en ruimte
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV); L. Bijlmakers, T. Garritsen, M. van der Vlist ...[et al.]

 

Samenvatting

Inhoud: Voorwoord water en ruimte / M. de Vries. - Het waterbeheer in de 21e eeuw / A. Kors. - Waterhuishoudkundige hoofdsystemen / T. Garritsen. - Ruimte voor water in de regio : houden we het droog of gaan we nat ? / L. Bijlmakers. - Waterkansenkaarten / M. van der Vlist. - Water als ordenend element : koppelen met water / F. Wagemaker en M. van Eeten. - Waterbeheer en verstedelijking : verstedelijking van stroomgebieden / M. Brinkhuijsen, M. Weijermans, I. Röling en M. van Buuren. - Externe integratie vergt andere stijl van opereren : nieuw beleidsarrangementen / E. van Slobbe

 

Annotatie

31 p.
fig., ill.
Bijlage bij Stedebouw& Ruimtelijke Ordening. - Jrg. 82, nr. 2 (2001)
Met lit. opg.
In samenwerking met Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven