Onderwerp: Bezoek-historie

Over de geologische opbouw van sectie F in Zuidelijk Flevoland, mede in verband met de planologie
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling; door P.J. Ente en R. Koopstra

 

Samenvatting

In verband met een beperkende rol bij de planologische indeling van dit gebied, wordt er getracht een beeld te schetsen van de geologische opbouw van sectie F in Zuidelijk Flevoland.

 

Annotatie

4 p.
bijl., fig., foto's, graf.
(Intern Rapport ; no. 185

Naar boven