Onderwerp: Bezoek-historie

Over de geologische opbouw van het "Over Gooi" in Zuid. Flevoland, mede in verband met de planologie
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwwetenschappelijke Afdeling; door P.J. Ente en R. Koopstra

 

Samenvatting

In verband met een beperkende rol bij de planologische indeling van dit gebied, wordt er getracht een beeld te schetsen van de geologische opbouw van het "Over Gooi" in Zuidelijk Flevoland.

 

Annotatie

6 p.
6 bijl.
(Intern Rapport / RIJP ; no. 116)

Naar boven