Onderwerp: Bezoek-historie

Over de gehalten aan enkele zware metalen (cadmium, kwik, lood, chroom, koper en zink) in de bodem van de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); P.J. Ente

 

Samenvatting

Eerst worden de eigen gegevens weergegeven en besproken, waarna de betekenis vanzware metalen voor plan, mens en dier zal worden belicht en het gedrag in de rond aangestipt. Vervolgens komt nederlands onderzoek aan de orde uitgevoerd in uiterwaarden en havenslib en worden de resultaten van het eigen onderzoek daaraan getoetst, waarbij vervolgens dit wordt gesteld tegen de achtergrond van normale gronden.

 

Annotatie

35 p.
bijl., graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-253 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven