Onderwerp: Bezoek-historie

Over de buitenruimte van Almere gesproken
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G.S. v.d. Oosterkamp

 

Samenvatting

Gaat in op welke beheersvorm in organisatorische en bestuurlijke zin voor de buitenruimte van Almere het meest geschikt is, op een wijze dat inspraak- en participatie van de zijde van de gebruikersgroeperingen optimaal kunnen zijn op het gebied van planning, beheer(onderhoud) en bestuur.

 

Annotatie

65, [11] p. + R12140_1 ACTUALISERING VAN HET VEKAVELINGSPLAN 151 PAGINA'S
(Werkdocument / RIJP ; 1978-181 Ca)
Met lit. opg.

Naar boven