Onderwerp: Bezoek-historie

De op de meerdijk van de Oosterpolder geprojecteerde wegen
Publicatiedatum:01-01-1949

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); Geers

 

Samenvatting

Beschouwing van algemene richtlijnen voor de aanleg van dijkwegen en bepaling van het profieltype voor de verschillende tracégedeelten resulterend in een uitvoeringsplan, waarin locaties per profieltype zijn vermeld.

 

Annotatie

7 p.
6 bijl.
(Nota / ZZW ; 191B)

Naar boven