Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerp van een haven t.p.v. de Z.W.hoek van de Oosterpolder
Publicatiedatum:01-01-1949

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; F.J.B.G. Geers

 

Samenvatting

Toelichting bij een ontwerpvoorstel voor werkhaven, als steunpunt voor materiëel en personeel bij uitvoering van de drooglegging van de Oosterpolder (Oostelijk Flevoland).

 

Annotatie

2 p.
1 tek.
(Nota / ZZW ; 202)

Naar boven