Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerp-struktuurplan buitenruimte Almere
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Plankaart en nota, bedoeld om vorm en inhoud te geven aan de ontwikkeling van de buitenruimte.

 

Annotatie

67 p.
bijl., graf., tab.
concept

Naar boven