Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerp-structuurplan buitenruimte Almere
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Nadere uitwerking van het structuurplan Almere, voor zover het de Buitenruimte betreft. Het beperkt zich tot de gebieden die niet direct bestemd zijn voor woonbebouwing en de daarbij behorende voorzieningen.

 

Annotatie

37 p.
krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-167 Ca)

Naar boven