Onderwerp: Bezoek-historie

De ontwatering van de stedelijke- en recreatieve gebieden in de Flevopolders winter 1977-1978
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H. Bouwers , H. Leehuis

 

Samenvatting

Presentatie van de resultaten van de in de winterperiode uitgevoerde grondwaterstandwaarnemingen ter controle van de ontwateringstoestand. Bespreekt ten slotte de ontwateringsproblemen die zicht hebben voorgedaan.

 

Annotatie

39 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-219 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven