Onderwerp: Bezoek-historie

De ontwatering van de stedelijke- en recreatieve gebieden in de Flevopolders in de winter van 1977-1978
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door H. Bouwers , H. Leehuis; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

In dit rapport wordt allereerst ingegaan op de neerslag en de verdamping. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de opspuitingen die zijn verricht en de drainage-adviezen die zijn verstrekt. Deze adviezen hebben betrekking op de drainage direct na het opspuiten, op de aanvullende werkzaamheden tijdens de bouwfase en op het drainage-onderhoud. Daarna wordt ingegaan op de waarnemingen die zijn verricht naar de grondwaterstanden en de resultaten die met behulp van deze waarnemingen zijn verkregen. Ten slotte worden de ontwateringsproblemen die zich hebben voorgedaan besproken.

 

Annotatie

60 p.
foto's, tab. ; 30 cm.
Lit. opg.(RIJP-rapport ; 1978-35 Abw)

Naar boven