Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwatering en afwatering van stedelijke gebieden ; normen en kostenaspecten
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J.D. Heijnis, J. de Man, H. de Roo, E. Schultz

 

Samenvatting

De bedoeling is om, uitgaande van gegevens die aan de praktijk zijn ontleend, een indruk te verkrijgen van het verband tussen aanleg en onderhoudskosten van het ont- en afwateringssysteem en de afstand tussen de watergangen. Dit verband maakt het mogelijk te kiezen voor bepaalde oplossingen en het gevolg van afwijkingen van die keuze vast te stellen.

 

Annotatie

22 p.
fig.
(RIJP-rapport ; 1977-1 Bcd/Bbw)
Met lit. opg.

Naar boven