Onderwerp: Bezoek-historie

Onttrekken van oppervlakken water of laag gelegen land aan het IJsselmeer of andere boezemgebieden in de voormalige Zuiderzee
Publicatiedatum:01-01-1941

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); J.Th. Thijsse

 

Samenvatting

Beschouwing van de voor indijking in aanmerking komende stroken land langs de kust van het IJsselmeer, resulterend in richtlijnen.

 

Annotatie

6 p.
(Nota / ZZW ; 150)

Naar boven