Onderwerp: Bezoek-historie

Ontsluiting van het landbouwgebied tussen S.A.W. 1 en de eerste opspuiting van Almere-Stad
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van VErkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. J. Harkema

 

Samenvatting

Gaat in op het landbouwgebied in het westelijk deel van het Almere-gebied dat gesplitst wordt door de aanleg van de S.A.W. 1

 

Annotatie

6 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-159 Ca)

Naar boven