Onderwerp: Bezoek-historie

Onkruidbestrijdingsproeven in beplantingen in 1969
Publicatiedatum:01-01-1971

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling; door J. Duym en L. Wouters

 

Samenvatting

In 1969 werden enige onkruidbestrijdingsproeven in beplantingen uitgevoerd. Hierbij werd gezocht naar een zodanige toepassing van bodemherbiciden, dat de beplantingen voor de duur vanéén seizoen, geheel of zo veel mogelijk, vrij bleven van onkruiden, zonder dat de aanplant werd benadeeld.

 

Annotatie

10 p.
tab.
(Intern rapport ; no. 226)

Naar boven