Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de tijd - en ruimtebesteding in Lelystad
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door M.K.A. Schonk

 

Samenvatting

Het onderzoek heeft als doel gehad het verzamelen en ordenen van informatie over de inwoners van Lelystad met hun persoonlijke en groepskenmerken, hun houding ten aanzien van de stad en de manier waarop zij gebruik maken van de mogeljkheden die Lelystad biedt op het gebied van wonen, werken en zich ontspannen. Het doel van het onderzoek wordt uiteengezet met de daaruit voortvloeiende theoretische onderbouw. Behandelt het onderzoeksklaarmaken van de theorie en de probleemstelling. De resultaten van het veldwerk worden beschreven.

 

Annotatie

198 p.
fig., tab.
(Flevobericht ; nr. 125)
Lit. opg.

Naar boven