Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de samenstelling van vuilwaterstromen in Lelystad in 1977 = R.W. Greiner ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Ter controle van gestelde lozingsvoorwaarden bij lozing (van bedrijven) op de riolering en voor een goede planning en dimensionering van rioleringssystemen en zuiveringstechnische werken in de stedelijke gebieden wordt door de R.IJ.P. onderzoek verricht naar kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van diverse afvalwaterstromen.

 

Annotatie

7 p.
bijl., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-141 Abw)
Met samenvatting

Naar boven