Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de meest gewenschte ligging en functie van de noodzakelijke grootere bevolkingscentra in de Zuidelijke polders
Publicatiedatum:01-01-1946

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

 

Samenvatting

Overzicht van te verrichten onderzoeken in het kader van de wenselijkheid van primaire en secundaire verzorgingscentra, en eventueel een centrale hoofdstad in de aan te leggen zuidelijke polders. Vergelijkend onderzoek betreffende soortgelijke gebieden (Noordholland boven Noordzeekanaal, Friesland), naast bepaling van de invloed van verzorgingskernen in het randgebied, de behoefte aan industrievestiging en de provinciale indeling, zijn noodzakelijk.

 

Annotatie

5 p.
(Nota / ZZW ; 178)

Naar boven