Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de invloed van een nieuwe spoorbrug op het windveld en zijn omgeving
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door G. in der Maur

 

Samenvatting

Naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een spoorbrug overhet IJ-meer bij Muiderberg naast de bstaande verkeersbrug is een modelonderzoek uitgevoerd in een windtunnel. Hierbij is de invloed van de onderlinge afstand van de bruggen op het windveld nagegaan in verband met de veiligheid van de scheepvaart.

 

Annotatie

99 p.
fig., graf., tab.
(NLR TR 79105 L)
Met samenvatting
Bd. I: tekst, tabellen en 3 figuren
Bd. II: figuren 4 t/m 43
Onderzoek in opdracht en in samenw. met het Ministerie van Verkeer en waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

Naar boven