Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek inzake de mogelijkheid tot afwatering van de zuidelijke polders over het Noordzeekanaal
Publicatiedatum:01-01-1942

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); door J.P. Mazure en G.H. van Hoolwerff

 

Samenvatting

Overzicht van berekeningen van de te verwachten waterstanden op het Noordzeekanaal, IJmeer en de hoeveelheden water, die op het IJsselmeer moeten worden geloosd, bij afwatering van de zuidelijke polders. Uitgangspunt hierbij is het behoud van de Oranjesluizen (als afscheiding tussen IJmeer en Noordzeekanaal) en de verbinding zonder sluizen tussen IJmeer en het middenkanaal van de polders.

 

Annotatie

51 p.
graf., tab.
11 bijl.
(Nota / ZZW ; 159)
(Notagroep II: Waterstaat en hydrologie ; 6)

Naar boven