Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek en conservering van opgegraven scheepsvondsten
Publicatiedatum:01-01-1960

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders); door G.D. van der Heide

 

Samenvatting

Geeft een overzicht omtrent de scheepsonderzoekingen die in West-Europa hebben plaatsgevonden. Besteedt aandacht aan de scheepsvondsten in het IJsselmeergebied. Behandelt o.m. methoden en opgravingsmiddelen, de selectie van de gevonden wrakken op grond van de ouderdom, de cultuurhistorische betekenis van de inventarissen van de schepen, de stand van de werkzaamheden, het conserveren, en het exposeren.

 

Annotatie

[17] p.
(Flevobericht ; A no. 20)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 17 mei 1960
Met lit. opg.

Naar boven