Onderwerp: Bezoek-historie

Omvang en situering verzorgingskernen in de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); W.J. Kleinsmann

 

Samenvatting

Binnen de Werkgroep voor het Structuurplan IJsselmeergebied kwam de vraag naar voren de omvang en de situering vanéén of twee verzorgingskernen in de Markerwaard te bepalen. Onder een verzorgingskern wordt verstaan de kern, de verstigingsplaats van de voorzieningen en het verzorgingsgebied.

 

Annotatie

24 p.
krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-232 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven