Onderwerp: Bezoek-historie

Oevervoorzieningen t.b.v. reewild in de Flevopolders
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); M.M. Walraven

 

Samenvatting

Getracht wordt een oplossing te vinden voor het probleem van verdrinkend reewild in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

 

Annotatie

17, [3] p.
ill., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-298 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven