Onderwerp: Bezoek-historie

Notitie woninggrootte Almere-Haven
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); W.M. Gerretsen

 

Samenvatting

De woninggrootte wordt nog eens kritisch bezien, vooral i.v.m. volgende programma's van eisen. De grootte wordt op 3 manieren bepaald: door het aantal kamers, het aantal verblijfseenheden (VE's) en door de inhoud. Achtereenvolgens worden het aantal kamers, de VE's en inhoud vergeleken met landelijke cijfers en van commentaar voorzien en ten slotte wordt het effect op de huur nagegaan.

 

Annotatie

9, [2] p.
graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-262 Ca)

Naar boven