Onderwerp: Bezoek-historie

Nota over de sociaal-economische consequenties van een binnendijksch kanaal Hoorn-Enkhuizen
Publicatiedatum:01-01-1944

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); J.E. van Dierendonck

 

Samenvatting

Onderzoek naar het sociaal-economische belang van de keuze voor een binnendijkse kanaalverbinding tussen Hoorn en Enkhuizen in Westfriesland. De vervoersfunctie met betrekking tot landbouwprodukten en landbouwbenodigdheden wordt uitvoerig beschouwd, evenals de mogelijke relaties met de zuidwestelijke polder wat betreft de werkgelegenheid.

 

Annotatie

22 p.
tab.
2 krtn.
(Nota / ZZW ; 173)
(No. 10. Z.W. 2)

Naar boven