Onderwerp: Bezoek-historie

Nota over de bestemming van het Veluwemeer-randgebied
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Een voorstel voor de bestemming van het gebied langs het Veluwemeer van Elburg tot Harderwijk. Gedacht wordt aan grasland, weidebedrijven, gemengde bedrijven, bos, oecologisch reservaat en een kampeerterrein.

 

Annotatie

6 p.

Naar boven